24
may
Wednesday
19:00
2017
"Embassy of Musical Mastery"
chamber concert
Belgrade
Руски центар за науку и културу у Београду
Fedor Amosov (cello)
Alexey Sychev (piano)
piano: Alexey Sychev

S.Rachmaninoff

А.Borodin 

А.Dvořák

P.Tchaikovsky

F.Chopin 

S.Prokofiev 

07
november
Tuesday
19:00
2017
"Embassy of Musical Mastery"
chamber concert
Belgrade
Руски центар за науку и културу у Београду
Stepan Starikov (violin)
Vitalii Starikov (piano)
piano: Vitalii Starikov

V. Herbert

A. Glazunov

F. Kreisler

E. Lalo

L. Godowsky

P. Tchaikovsky

S. Rachmaninoff

С.Debussy

 

I. Stravinsky

06
june
Wednesday
18:00
2018
"Embassy of Musical Mastery"
chamber concert
Belgrade
Руски центар за науку и културу у Београду
Adelina Tazieva (flute)
Elizaveta Ukrainskaya (piano)
piano: Elizaveta Ukrainskaya

I.S.Bach

F.Schubert 

J.Hummel 

C.Debussy

S.Prokofiev 

F. Liszt 

31
october
Wednesday
19:00
2018
"Embassy of Musical Mastery"
chamber concert
Belgrade
Руски центар за науку и културу у Београду
Fedor Beznosikov (violin)
Timofey Dolya (piano)
piano: Timofey Dolya

W. A. Mozart

J. S. Bach

P. I. Tchaikovsky

M. Ravel

J. Haydn

F. Liszt

P.I.Tchaikovsky

A. Scriabin

F. Chopin

S.Rachmaninoff

23
may
Thursday
19:00
2019
"Embassy of Musical Mastery"
chamber concert
Belgrade
Руски центар за науку и културу у Београду
Vasiliy Stepanov (cello)
Alexey Melnikov (piano)
piano: Alexey Melnikov

J.Brahms

P.Tchaikovsky 

R.Shchedrin

H.Wieniawski

R.Schumann

F.Liszt