08
november
Saturday
17:00
2014
"River of Talents"
symphony concert
YAROSLAVL
Yaroslavl State Philharmonic
Жерард Аймонче (piano)
Fedor Chernyshov (flute)
Nikolai Pestov (piano)
Дирижёр: Анатолий Оселков

С.Рахманинов

Ж.Ибер

П.Чайковский

21
november
Saturday
18:00
2015
"River of Talents"
symphony concert
YAROSLAVL
Yaroslavl State Philharmonic
Ksenia Molokova (flute)
Vladislav Shumikhin (marimba)
Anna Geniushene (piano)
Дирижёр: Igor Manasherov

C.P.E.Bach

N.Rosauro

J. Brahms

31
october
Monday
18:30
2016
"River of Talents"
symphony concert
YAROSLAVL
Yaroslavl State Philharmonic
Dilyara Krainova (flute)
Svetlana Astashkina (trumpet)
Liliya Perelevskaya (violin)
Дирижёр: Alim Shakhmametyev

S. Mercadante

A. Pakhmutova

P.I.Tchaikovsky

11
november
Saturday
18:00
2017
"River of Talents"
symphony concert
YAROSLAVL
Yaroslavl State Philharmonic
Mstislav Stepanchev (cello)
Nikita Kovalev (piano)
Yulia Garekht (violin)
Дирижёр: Alim Shakhmametyev

К.Saint-Saëns 

S.

Prokofiev 

А

.Khachaturian 

13
october
Saturday
18:00
2018
"River of Talents"
symphony concert
YAROSLAVL
Yaroslavl State Philharmonic
Svetlana Kochurina (flute)
Grigory Filipchenko (cello)
Anastasia Vorotnaya (piano)
Дирижёр: Alim Shakhmametyev

A. Vivaldi

 

P.Tchaikovsky

J.Brahms

30
november
Saturday
18:00
2019
"River of Talents"
symphony concert
YAROSLAVL
Yaroslavl State Philharmonic
Nikita Vorobev (oboe)

W.A. Mozart 

I. Stravinsky 

P.​ Tchaikovsky