Vladimir Ustyantsev (master classes)
07
november
Tuesday
10:00 - 19:00
2017
"Embassy of Musical Mastery"
Public мастер-классы
Nizhny Tagil
Nizhny Tagil College of Arts
Vladimir Ustyantsev
(saxophone)
laureate of international competitions Students of the Nizhny Tagil College of Arts
06
november
Tuesday
11:45 - 18:45
2018
"Embassy of Musical Mastery"
Public мастер-классы
Krasnoyarsk
Krasnoyarsk State Art Institute
Vladimir Ustyantsev
(saxophone)
laureate of international competitions Students of the Krasnoyarsk State Art Institute