Trung tâm Khoa học và Văn hoá Nga tại Hà Nội
(Vietnam, Hanoi)

About venue

Trung tâm Khoa học và Văn hoá Nga tại Hà Nội

Address: 
Số 501, đường Kim Mã
Phone: 
(844-3) 7719937