«Generation Next» (concert series)
Displayed: 1 - 2 from 2
23
january
Monday
18:30
2023
«Generation Next»
chamber concert
Yekaterinburg
Sverdlovsk Philharmonic
Arseniya Sibileva (violin)
Timofey Dolya (piano)
piano: Timofey Dolya

L. van Beethoven 

N.Paganini

E.Ysaÿe 

F. Kreisler

J. Brahms 

R. Schumann 

23
march
Thursday
18:30
2023
«Generation Next»
chamber concert
Yekaterinburg
Sverdlovsk Philharmonic
Arsenii Gazizov (double bass)
Vitaly Petrov (piano)

J. Brahms 

G. Bottesini 

P. Tchaikovsky

I. Stravinsky