03
november
Thursday
18:30
2016
"River of Talents"
symphony concert
Nizhny Novgorod
Nizhny Novgorod Philharmonic
Anna Chesnykh (cello)
Luiza Mintsaeva (harp)
Alexey Vyzhanov (piano)
Дирижёр: Aleksander Skulsky

C.Saint-Saens

M. Ravel

J. M. Damaz

S.Prokofiev

11
december
Monday
18:30
2017
«Generation Next»
chamber concert
Yekaterinburg
Sverdlovsk Philharmonic
Leonid Zhelezny (violin)
Alexey Vyzhanov (piano)
piano: Alexey Vyzhanov

I.S. Bach 

N. Paganini 

P. Tchaikovsky 

M. Mussorgsky