03
november
Friday
19:00
2017
"River of Talents"
symphony concert
Tolyatti
Tolyatti Philharmonic
Ivan Rogachev (clarinet)
Saida Timina (piano)
Olga Kossovich (violin)
Дирижёр: Alim Shakhmametyev

C.M. von Weber

R.Schumann 

D. Shostakovich