Ilya Kuleshov (bassoon)
25
october
Thursday
18:30
2018
"River of Talents"
symphony concert
Samara
Samara State Philarmonic
Ilya Kuleshov (bassoon)
Viktoria Baskakova (piano)
Andrey Zabavnikov (violin)
Дирижёр: Mikhail Scherbakov

G.Rossini

F. Liszt

D.Shostakovich