Elena Serova (piano)
24
august
Tuesday
16:15
2021
Music House Summer Academy
chamber concert
Yalta
Nizhnyaya Oreanda
Elizaveta Tananykina (oboe)
Elena Serova (piano)
Vazgen ​ Yusupov (clarinet)
Anna Savkina (violin)
Dugar Tsybikov (oboe)
Lev Zhuravskiy (clarinet)
Ivan Rogachev (clarinet)
Andrei Telkov (piano)
Ravil Islyamov (violin)
Aleksei Shipunov (clarinet)
piano: Elena Serova
piano: Irina Ryumina
piano: Andrei Telkov

G.Ph. Telemann (1681-1767). 

Fedor Osver (oboe)

Ch. W. Gluck (1714-1787) – G. Sgambati 

B. Kovács (р.1937).

P

.

Tchaikovsky

(1840–1893).

А. Pasculli (1842 – 1924).

F. Poulenc

(1899-1963).

J

. Brahms (1833-1897).

S. Rachmaninov (1873-1943).

S. Rachmaninov (1873-1943) – R. Islyamov 

J. Brahms

(1833-1897)

М

. Fröst