Koriyama Public Hall
(Japan, Kōriyama)

About venue

Koriyama Public Hall

Address: 
963-8876 Fukushima-ken, Koriyama-shi, Rokusan 1 chome 8-4
Phone: 
024-934-1212