Vladimir Mischuk (master classes)
25
november
Monday
10:45 - 10:45
2013
"Embassy of Musical Mastery"
Public мастер-классы
Kirov
I.V. Kazenin Kirov Regional College of Musical Arts
Vladimir Mischuk
(piano)
Honoured Artist of Russia Students of the Kirov Regional College of Musical Arts
03
december
Tuesday
11:00 - 13:00
2013
"Embassy of Musical Mastery"
Public мастер-классы
Kostroma
Kostroma Regional College of Music
Vladimir Mischuk
(piano)
Honoured Artist of Russia Students of the Kostroma Regional College of Music
08
september
Tuesday
****
2015
"River of Talents"
Closed-door мастер-классы
St. Petersburg
Rehearsal Classes of Music House
Vladimir Mischuk
(piano)
Honoured Artist of Russia German Kitkin
Elizaveta Samodurova
Arsenii Merzlov
Anton Sushlyakov
Valeriya Prokhorova
Sofia Kornoukhova
06
september
Tuesday
****
2016
"River of Talents"
Closed-door мастер-классы
St. Petersburg
Rehearsal Classes of Music House
Vladimir Mischuk
(piano)
Honoured Artist of Russia Alexei Kuznetsov
Artur Vorozhtsov
Alexey Vyzhanov
Dmitry Belyak
Maria Proshina
Nadezhda Zaikina
Alena Novikova
26
september
Monday
11:00 - 18:00
2016
"Embassy of Musical Mastery"
Public мастер-классы
Bryansk
Bryansk Regional College of Arts
Vladimir Mischuk
(piano)
Honoured Artist of Russia students of the college, audience is also invited
05
december
Monday
10:00 - 18:00
2016
"Embassy of Musical Mastery"
Public мастер-классы
Yekaterinburg
Ural Music College
Vladimir Mischuk
(piano)
Honoured Artist of Russia students of the college, audience is also invited
05
september
Tuesday
****
2017
"River of Talents"
Closed-door мастер-классы
St. Petersburg
Rehearsal Classes of Music House
Vladimir Mischuk
(piano)
Honoured Artist of Russia Aleksei Vaker
Margarita Nevler
Sofia Ivanushkina
Eleonora Orobinskaya
Olesya Potapova
Evgeniya Sedysheva
07
november
Tuesday
09:45 - 17:00
2017
"Embassy of Musical Mastery"
Public мастер-классы
Syktyvkar
Komi Republic College of Fine Arts
Vladimir Mischuk
(piano)
Honoured Artist of Russia Students of the Komi Republic Art College
13
november
Monday
10:00 - 16:00
2017
"Embassy of Musical Mastery"
Public мастер-классы
Kostroma
Kostroma Regional College of Music
Vladimir Mischuk
(piano)
Honoured Artist of Russia Students of the Kostroma Regional College of Music
11
september
Tuesday
****
2018
"River of Talents"
Closed-door мастер-классы
St. Petersburg
Rehearsal Classes of Music House
Vladimir Mischuk
(piano)
Honoured Artist of Russia Veronika Valova
Inna Sergeeva
Daniil Dautov
Liana Kazaryan
Margarita Statsenko
Valentina Shapovalova

Страницы