Nikita Lyutikov (master classes)
08
september
Tuesday
****
2020
"River of Talents"
Closed-door мастер-классы
St. Petersburg
Rehearsal Classes of Music House
Nikita Lyutikov
(clarinet)
laureate of international competitions Alexander Izmaylov
15
august
Tuesday
****
2023
Music House Summer Academy
Closed-door мастер-классы
Kislovodsk
Resort "Dolina Narzanov"
Nikita Lyutikov
(clarinet)
laureate of international competitions Filipp Sozdatelev
Aleksei Shipunov
Vazgen ​ Yusupov
Nikita Strelkov
Yekaterina Kuznetsova
Sofya Sofronova
Igor Smaliy
12
september
Tuesday
****
2023
"River of Talents"
Closed-door мастер-классы
St. Petersburg
Rehearsal Classes of Music House
Nikita Lyutikov
(clarinet)
laureate of international competitions Ernest Alaverdyan
Yevgeniy Glazov
Ivan Paskichev
Sofiya Safronova
Mikhail Yermolayev