Nguyen Hien Dinh "Tuong" Theatre
(Vietnam, Da Nang)

About venue

Nguyen Hien Dinh "Tuong" Theatre

Address: 
155, Phan Chu Trinh, TP Đà Nẵng
Phone: 
0236.3 561 293