27
may
Wednesday
13:00
2020
Embassy of Musical Mastery ONLINE
chamber concert
YOUTUBE
YouTube channel of Мusic House
Lev Zhuravskiy (clarinet)
Vladislav Fedorov (piano)
for Rossotrudnichestvo Representations (« read more)

active link 

Three Eras of Inspiration

J. Brahms

L. van Beethoven

S. Prokofiev 

12
june
Saturday
19:00
2021
Embassy of Musical Mastery ONLINE
chamber concert
YOUTUBE
YouTube channel of Мusic House
Vladislav Shcherbakov (trombone)
Evgeny Saveliev (piano)
Timofey Dolya (piano)
Anna Savkina (violin)
Arsenii Gazizov (double bass)
Elizaveta Ivanova (flute)
Dmitriy Skorodumov (clarinet)
Vitaly Petrov (piano)
for Rossotrudnichestvo Representations (« read more)
piano: Andrei Telkov
piano: Timofey Dolya
piano: Evgeny Saveliev

WATCH ONLINE

The Images of Russian Romanicism

 

P. Tchaikovsky

N. Medtner

S. Koussevitzky

Zh. Metallidi

S. Taneyev

-

.