Grigory Maliyev (master classes)
16
may
Tuesday
21:00 - 21:00
2023
"Embassy of Musical Mastery"
Public мастер-классы
Petrozavodsk
Petrozavodsk Conservatory
Grigory Maliyev
(clarinet)
laureate of international competitions Conservatory students
27
november
Monday
09:00 - 18:00
2023
"Embassy of Musical Mastery"
Public мастер-классы
Volgograd
Volgograd Conservatory
Grigory Maliyev
(clarinet)
laureate of international competitions Georgiy Zaborovskiy
Olesya Pashkova
Yuliya Mokrenko
Oleg Kletsko