Evgeny Petrov (clarinet)
22
august
Thursday
19:30
2019
Music House Summer Academy
chamber concert
Yalta
Nizhnyaya Oreanda
Lev Zhuravskiy (clarinet)
Ivan Rogachev (clarinet)
Evgeny Petrov (clarinet)
Andrey Samarin (trumpet)

J. Brahms

W.Lutosławski 

M. Ravel

C. Debussy

P. Tchaikovsky 

F. Manfredini

Nikita Lukashevskiy

J.Haydn 

A. Pachmutova

O. Böhme

C. Saint-Saëns

A. Glazunov