Aleksey Tikhonov (master classes)
13
october
Saturday
12:30 - 12:30
2012
"Embassy of Musical Mastery"
Public мастер-классы
Khabarovsk
Khabarovsk State Institute of Culture
Aleksey Tikhonov
(clarinet)
Заслуженный работник культуры Alexander Shekura
Alexander Kasyanov
Ilya Zhuravlev
Victor Kornev
Margarita Parsheva
Polina Korovkina
12
november
Monday
15:30 - 15:30
2012
"Embassy of Musical Mastery"
Public мастер-классы
Arkhangelsk
Arkhangelsk College of Music
Aleksey Tikhonov
(clarinet)
Заслуженный работник культуры Anton Gafarov
Mikhail Shipov
Alexey Orekhov
Irina Anshukova
25
november
Monday
10:00 - 10:00
2013
"Embassy of Musical Mastery"
Public мастер-классы
Kirov
Kirov Regional College of Musical Arts
Aleksey Tikhonov
(clarinet)
Заслуженный работник культуры Students of the Kirov Regional College of Musical Arts
23
september
Tuesday
11:00 - 17:45
2014
"Embassy of Musical Mastery"
Public мастер-классы
Simferopol
Simferopol Music College by P.I.Tchaikovsky
Aleksey Tikhonov
(clarinet)
Заслуженный работник культуры Students of the Simferopol Music College by P.I.Tchaikovsky
02
december
Tuesday
09:00 - 09:00
2014
"Embassy of Musical Mastery"
Public мастер-классы
Yakutsk
Higher School of Music of the Republic of Sakha (Yakutia)
Aleksey Tikhonov
(clarinet)
Заслуженный работник культуры Students of the Higher School of Music of the Republic of Sakha
06
april
Monday
11:00 - 17:00
2015
"Embassy of Musical Mastery"
Public мастер-классы
Petrozavodsk
Petrozavodsk Conservatory
Aleksey Tikhonov
(clarinet)
Заслуженный работник культуры Students of the Petrozavodsk Conservatory
08
september
Tuesday
****
2015
"River of Talents"
Closed-door мастер-классы
St. Petersburg
Rehearsal Classes of Music House
Aleksey Tikhonov
(clarinet)
Заслуженный работник культуры Daniil Mushkatin
28
september
Wednesday
11:00 - 18:00
2016
"Embassy of Musical Mastery"
Public мастер-классы
Simferopol
Simferopol Music College by P.I.Tchaikovsky
Aleksey Tikhonov
(clarinet)
Заслуженный работник культуры students of the college, audience is also invited
31
october
Monday
10:00 - 18:00
2016
"Embassy of Musical Mastery"
Public мастер-классы
Ryazan
G. and A. Pirogov Ryazan Musical College
Aleksey Tikhonov
(clarinet)
Заслуженный работник культуры students of the college, audience is also invited
02
october
Monday
13:30 - 17:45
2017
"Embassy of Musical Mastery"
Public мастер-классы
Nalchik
North-Caucasus State Institute of Arts
Aleksey Tikhonov
(clarinet)
Заслуженный работник культуры students of the college, audience is also invited

Страницы