Miroslav Kultyshev (master classes)
06
august
Monday
****
2018
Music House Summer Academy
Closed-door мастер-классы
Yalta
Nizhnyaya Oreanda
Miroslav Kultyshev
(piano)
laureate of the XIII International Tchaikovsky Competition (2007) Alexei Kuznetsov
Elizaveta Ukrainskaya
Elizaveta Marchenko
German Skripachev
15
august
Thursday
****
2019
Music House Summer Academy
Closed-door мастер-классы
Yalta
Nizhnyaya Oreanda
Miroslav Kultyshev
(piano)
laureate of the XIII International Tchaikovsky Competition (2007) Evgenii Evgrafov
Ivan Kalatay
German Skripachev
Anna Sysoeva
Daniil Umnov
20
july
Monday
****
2020
Music House Summer Academy
Closed-door мастер-классы
Yalta
Nizhnyaya Oreanda
Miroslav Kultyshev
(piano)
laureate of the XIII International Tchaikovsky Competition (2007) Aleksandr Bolotin
Anna Sysoeva
Aelita Nasybullina
Danil Dautov
Daniil Umnov
05
july
Monday
****
2021
Music House Summer Academy
Closed-door мастер-классы
Yalta
Nizhnyaya Oreanda
Miroslav Kultyshev
(piano)
laureate of the XIII International Tchaikovsky Competition (2007) Elizaveta Kliuchereva
Roman Sosnin
Alexander Kashpurin
Evelina Medvedko
18
july
Monday
****
2022
Music House Summer Academy
Closed-door мастер-классы
Yalta
Nizhnyaya Oreanda
Miroslav Kultyshev
(piano)
laureate of the XIII International Tchaikovsky Competition (2007) Ilia Papoian
Vitaly Petrov
Daniil Umnov
Timofey Dolya
Evgenii Evgrafov
Evelina Skripacheva