Vladislav Shcherbakov (participant of the master classes)
06
july
Monday
****
2020
Music House Summer Academy
Closed-door мастер-классы
Yalta
Nizhnyaya Oreanda
Vladimir Shkolnik
(trombone)
Honoured Artist of Russia Dmitry Krylov
Vladislav Shcherbakov
Severyan Bogdanov
Mikhail Brekhov
Leonid Stepanov
05
july
Monday
****
2021
Music House Summer Academy
Closed-door мастер-классы
Yalta
Nizhnyaya Oreanda
Kirill Lobikov
(trombone)
Teacher of the Mussorgsky Music College Vladislav Shcherbakov
Severyan Bogdanov
18
july
Monday
****
2022
Music House Summer Academy
Closed-door мастер-классы
Yalta
Nizhnyaya Oreanda
Alexey Lobikov
(trombone)
laureate of international competitions Vladislav Shcherbakov
Fedor Romanov
Lada Lubarskaya
Alexander Petrov
17
july
Monday
****
2023
Music House Summer Academy
Closed-door мастер-классы
Kislovodsk
Resort "Dolina Narzanov"
Kirill Lobikov
(trombone)
Teacher of the Mussorgsky Music College Vladislav Shcherbakov
Fedor Romanov
Viktor Tkachenko
Severyan Bogdanov
Anton Sinyavskiy