Vazgen ​ Yusupov (participant of the master classes)
16
august
Monday
****
2021
Music House Summer Academy
Closed-door мастер-классы
Yalta
Nizhnyaya Oreanda
Evgeny Petrov
(clarinet)
Honoured Artist of Russia Gleb Bushin
Ivan Rogachev
Aleksei Shipunov
Vazgen ​ Yusupov
Daniil Serdyukov
Lev Zhuravskiy
Nikolay Yaushev
07
september
Tuesday
****
2021
"River of Talents"
Closed-door мастер-классы
St. Petersburg
Rehearsal Classes of Music House
Evgeny Petrov
(clarinet)
Honoured Artist of Russia Dmitriy Skorodumov
Vazgen ​ Yusupov
Nikita Kostikov
Fedor Kuznetsov
Nonna Liparteliani
Arina Rabenkova
16
august
Tuesday
****
2022
Music House Summer Academy
Closed-door мастер-классы
Yalta
Nizhnyaya Oreanda
Evgeny Petrov
(clarinet)
Honoured Artist of Russia Vazgen ​ Yusupov
Daniil Serdyukov
Gleb Bushin
Anna Ter-Abramyan
Erick Mirzoyan