Vladimir Kudrya (master classes)
24
november
Sunday
10:00 - 10:00
2013
"Embassy of Musical Mastery"
Public мастер-классы
Kirov
Kirov Regional College of Musical Arts
Vladimir Kudrya
(flute)
Professor Students of the Kirov Regional College of Musical Arts
06
september
Tuesday
****
2016
"River of Talents"
Closed-door мастер-классы
St. Petersburg
English Hall of St. Petersburg Music House
Vladimir Kudrya
(flute)
Professor Dilyara Krainova
Ekaterina Sukhanova
Ekaterina Lekomtseva
Kseniya Shestova
Maria Kalupina
07
september
Wednesday
16:00 - 19:00
2016
"River of Talents"
Public мастер-классы
St. Petersburg
English Hall of St. Petersburg Music House
Vladimir Kudrya
(flute)
Professor Ekaterina Sukhanova
Dilyara Krainova
Ekaterina Lekomtseva
Kseniya Shestova
Maria Kalupina
06
october
Thursday
11:00 - 18:00
2016
"Embassy of Musical Mastery"
Public мастер-классы
Simferopol
Simferopol Music College by P.I.Tchaikovsky
Vladimir Kudrya
(flute)
Professor students of the college, audience is also invited
09
november
Wednesday
10:00 - 18:00
2016
"Embassy of Musical Mastery"
Public мастер-классы
Nakhodka
Nahodka Music College
Vladimir Kudrya
(flute)
Professor Students of the Nakhodka Musical College
16
november
Thursday
10:00 - 14:00
2017
"Embassy of Musical Mastery"
Public мастер-классы
Barnaul
Altai State Institute of Culture
Vladimir Kudrya
(flute)
Professor Students of the Altai State Institute of Culture
11
september
Tuesday
****
2018
"River of Talents"
Closed-door мастер-классы
St. Petersburg
Rehearsal Classes of Music House
Vladimir Kudrya
(flute)
Professor Svetlana Kochurina
Ignat Khlobystin
Elizaveta Ivanova/Don
Elizaveta Malysheva
08
november
Friday
12:30 - 17:30
2019
"Embassy of Musical Mastery"
Public мастер-классы
Petrozavodsk
Petrozavodsk Rautio Musical College
Vladimir Kudrya
(flute)
Professor Students of the Petrozavodsk Rautio Musical College
07
september
Tuesday
****
2021
"River of Talents"
Closed-door мастер-классы
St. Petersburg
Rehearsal Classes of Music House
Vladimir Kudrya
(flute)
Professor Elizaveta Maksimova
Lukerya Mishneva
David Sekhniashvili
Yana Chetverikova
Vsevolod Chuvashov
Mark Yakovlev
22
november
Monday
12:15 - 12:15
2021
"Embassy of Musical Mastery"
Public мастер-классы
Tyumen
Tyumen State Institute of Culture (college)
Vladimir Kudrya
(flute)
Professor Teperik Yuri
Kozyreva Ekaterina
Melkozerova Polina
Drogaleva Elizaveta

Страницы