27
november
Monday
09:00 - 18:00
2023
"Embassy of Musical Mastery"
Public мастер-классы
Volgograd
Volgograd Conservatory
Grigory Maliyev
(clarinet)
laureate of international competitions Georgiy Zaborovskiy
Olesya Pashkova
Yuliya Mokrenko
Oleg Kletsko
27
november
Monday
09:00 - 18:00
2023
"Embassy of Musical Mastery"
Public мастер-классы
Volgograd
Volgograd Conservatory
Kirill Lobikov
(trombone)
Teacher of the Mussorgsky Music College Vitaliy Drapushko
Timur Ramazanov
Ifey Lyu
Andrey Kiselev
27
november
Monday
10:00 - 17:00
2023
"Embassy of Musical Mastery"
Public мастер-классы
Volgograd
Volgograd Conservatory
Leonid Zaychik
(piano)
Honoured Artist of Russia Ulyana Vlasova
Anastasiya Smirnova
Yana Makarova
Rodion Burbin
Anastasia Soldatova
Yelizaveta Lapina